Proč zvolit SměrPráce? Rozhovor se zakladatelem.

17. 12. 2018

Mnoho z Vás se nás v e-mailech ptalo, v čem je naše výhoda, proč chceme zavést poplatek za zveřejnění inzerátu, jestli a jak opravdu fungujeme. Koho povolanějšího se na to zeptat, než samotného zakladatele společnosti? Zde Vám přinášíme odpovědi na všechny Vaše otázky.

V e-mailové schránce info@smerprace.cz se nám sešlo poměrně velké množství dotazů, které se týkají fungování webového portálu www.SmerPrace.cz a považujeme za efektivnější si je jednotlivě rozebrat veřejně formou článku, než na každý odpovídat zvlášť, neboť se často opakují.

 

 

Jak Směr Práce vlastně funguje?

Směr Práce funguje přesně naopak, než je zvykem – firmy si vybírají z uchazečů o zaměstnání a sami je oslovují. Z mého úhlu pohledu jde spíše o revoluci stávajících zaběhnutých principů.
Sám jsem se za svůj život setkal s postupem tradičních personálních agentur, který je pro firmy značně nevýhodný a nepřináší jim za jejich peníze příliš mnoho benefitů. Zde jsem spatřil velkou díru na trhu, které jsem se rozhodl využít, abych tak mohl lidem pomoci ve zkvalitnění jejich života. V zaměstnání strávíme přibližně třetinu svého života. Zastávám názor, že práce, kterou vykonáváme, nás musí naplňovat a dělat šťastnými – nikdo snad nechce chodit do práce, která ho nebaví nebo dokonce štve. Každý máme možnost svobodné volby práci kdykoliv změnit, ale nástroje, které by nám pomohly tuto změnu zefektivnit, zde doposud nebyly. Možná někdo bude považovat tento můj názor za „sluníčkářský“, nicméně stojím si za tím, že naše práce může být naším posláním, i když zrovna nejsme lékař nebo hasič.
Princip fungování je prostý, uchazeč o zaměstnání nebo kdokoliv, kdo o změně své dosavadní práce uvažuje, se jednoduše zaregistruje na našem webu, vyplní svůj profil, kde má široké možnosti vlastní prezentace, připojí životopis a svůj profil zveřejní.  Nemusí trávit dlouhé hodiny na internetu pročítáním nabídek od head hunterů či personálních agentur, které jsou mnohdy nicneříkající. Jednoduše se dále věnuje svým koníčkům či rodině a pouze čeká, než se mu ozve personalista již od konkrétního zaměstnavatele.

 

Proč bude služba zpoplatněna?

Dlouze jsme diskutovali a snažili se přijít na způsob, kterým garantovat zaměstnavatelům serióznost, pravost a spolehlivost našich inzerentů… A došli jsme k závěru, že jediným spolehlivým způsobem, jak této garance docílit a stát se tak seriózním partnerem pro každého zaměstnavatele, je zavedení poplatku za zveřejnění inzerátu. Z prosté logiky věci – nikdo nebude „vyhazovat“ peníze za zveřejňování klamavých či neseriózních inzerátů. Díky tomu můžeme zaměstnavatelům či personalistům garantovat, že čas, který investují do hledání ideálního zaměstnance z naší databáze, nebude vynaložen zbytečně.

 

Jaké jsou tedy hlavní výhody?

Bezesporu je to neomezený prostor pro vlastní prezentaci, který našim inzerentům dáváme. Můžeme tak každému inzerentovi zaručit, že za svém peníze dostane naprosté maximum a nestane se tak pouhým zápisem v excelovské tabulce personalisty, ale autentickou osobou, která o sobě předá mnohem více než základní informace, ale také emoci. Mezi výhody bych zařadil i onen poplatek za zveřejnění inzerátu, dokážete tak potenciálnímu budoucímu zaměstnavateli, že to se změnou práce myslíte opravdu vážně a jste ochotni do toho i něco investovat, což je na dnešním trhu práce jednoznačně konkurenční výhodou před ostatními kandidáty. Další výhodou je, že zaměstnavatelé sami budou velice aktivně uchazeče vyhledávat právě na našich stránkách. A to nejen z důvodu úspory financí oproti spolupráci s tradiční personální agenturou, ale také kvůli mnohem širšímu spektru informací, které o uchazeči dostanou již z profilu inzerenta, díky čemuž lze ušetřit nemalé množství času a tím i financí. Jak jsem již zmínil finanční úsporu při využití našeho řešení oproti tradiční personální agentuře, rád bych toto více rozvedl pro hlubší porozumění všech čtenářů. Tradiční personální agentury fungují tak, že pokud si zaměstnavatel nechá uchazeče, který mu byl personální agenturou doporučen přes zkušební dobu, vzniká tím tradiční personální agentuře nárok na honorář ve výši až 300% měsíčního platu onoho uchazeče na jeho pozici. Uznejte sami, že toto je pro malé a střední podnikatele velkou položkou v rozpočtu a domnívám se, že to je i jeden z důvodů, proč bývá nástupní plat takový, jaký bývá. V zájmu tradiční personální agentury tedy je, „udat“ zaměstnavateli jakéhokoliv uchazeče. Nezřídka je zaměstnavatel zahrnut několika desítkami či stovkami životopisů, kterými se musí propracovat sám. Směr Práce funguje napřímo, bez jakéhokoliv zprostředkovatele. My pouze nabízíme prostor, který můžete pro svou prezentaci využít. Našim cílem je vytvořit portál, který bude místem setkávání uchazečů o zaměstnání a zaměstnavatelů s otevřeným náborem, fungujícím k oboustranné spokojenosti. Jakožto obchodník jsem velice silně orientován na „win-win“ strategii – tedy strategii, kdy obě strany vyhrávají a nikdo není poražen.

 

Takto ambiciózní projekt jistě žádá mnoho úsilí a tvrdé práce. Popište nám aktuální pozici společnosti. Kolik zaměstnavatelů aktuálně hledá nové zaměstnance? Kam cílíte?

Samozřejmě, vše je v začátcích těžké. Avšak jsem pevně přesvědčen, že svůj smysl celý projekt má. Tím je v mých očích zejména zkvalitnění života lidí, úspora mnohdy zbytečných nákladů podnikatelů a celkové vylepšení životní úrovně ve společnosti.
Ač přesné statistiky o volných pozicích máme a trh práce dennodenně detailně studujeme, tak vzhledem k četnosti s jakou se tyto údaje mění, nepovažuji za vhodné je uvádět v článku s dlouhodobým informativním charakterem (jsou samozřejmě k nahlédnutí). Zajímavější pro mě osobně, a věřím, že i pro naše čtenáře, je aktuální pozice celého projektu na trhu. Jak jsem již uvedl, začátky nejsou jednoduché a my stále ještě na začátku jsme - po šesti měsících od spuštění projektu bych si ani nedovolil tvrdit nic jiného. Nyní jsme ve fázi, kdy zaměstnavatelům vysvětlujeme naše konkurenční výhody a pomocí akce v podobě registrace zdarma se snažíme na web přilákat, co možná nejširší spektrum uchazečů o zaměstnání tak, aby obě strany hladce dosáhly svého. V této první fázi se orientujeme na konkrétní kraje naší republiky tak, abychom mohli zaručit kvalitu našich služeb. Nyní jsou pro nás klíčové kraje Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihomoravský a Moravskoslezský, kde se každý den zaměřujeme na budování nových kontaktů. Samozřejmostí je, že jakmile budeme v těchto krajích mít dostatečné zastoupení zaměstnavatelů z různých oborů, naši pozornost budeme postupně věnovat i dalším krajům, až k celorepublikové působnosti. Tento postup mi připadá mnohem férovější vůči našim klientům, jejichž důvěru nechci zklamat. Cílíme na menší a středně velké firmy a živnostníky. Naším cílem není generovat ohromné zisky, jak mezi dotazy také padlo. Ano, cílem každého podnikání je generovat zisk, to také chceme, ale zisk takový, který bude moci pomáhat ještě někde jinde, jelikož ve společnosti je stále co zlepšovat.

 

Můžete nám prozradit, jestli a jaké se chystají akce a na co se mohou klienti z řad uchazečů o práci těšit v následujícím období?

Velice rád. Po celý leden ještě poběží akce registrace zdarma, poté na měsíce únor a březen připravíme novou akci, kdy stále ještě budeme nabízet výhodnější podmínky registrace. Intenzivně nyní pracujeme na telefonické podpoře, která by našim inzerentům poskytovala zpětnou vazbu a typy, jak profil správně vyplnit, oč jej obohatit, aby potenciálního zaměstnavatele zaujal. Akcí pro rok 2019 bude více, ale rád bych našim klientům připravil i příjemné překvapení, takže více nebudu prozrazovat.
Rád bych v období adventu všem popřál příjemné prožití vánočních svátků, šťastný vstup do nového roku 2019, mnoho nejen pracovních, ale i osobních úspěchů, radostí, štěstí, zdraví a hlavně nalezení toho správného Směru Práce.